Obsługa JPK_VAT

    Obsługa JPK_VAT

    Obsługa JPK_VAT

    Koordynator i jego zastępca:

    kod US wg GUS: 2422