Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2022-01-01 do 2022-10-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło

  Załatwiono

  Działy czynności analitycznych i sprawdzających

  5560

  3737

  Dział egzekucji administracyjnej

  17.078

  17.730

  Dział kontroli podatkowej

  5

  5

  Wieloosobowe stanowisko pracy spraw karnych skarbowych

  984

  763

  Dział obsługi bezpośredniej

  10997

  10660

  Dział rachunkowości podatkowej

  6739

  6306

  Referat identyfikacji i rejestracji podatkowej

  8459

  8362

  Pion orzecznictwa

  21.663

  15.428

  Dział spraw wierzycielskich

  580

  555

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:02 Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2022 09:59
  Autor: Barbara Bromnik Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian