Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2021-01-01 do 2021-08-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło

  Załatwiono

  Działy czynności analitycznych i sprawdzających oraz wymiany informacji międzynarodowej

  5584

  4167

  Dział egzekucji administracyjnej

  10511

  16412

  Dział kontroli podatkowej

  3

  3

  Wieloosobowe stanowisko pracy spraw karnych skarbowych

  571

  287

  Dział obsługi bezpośredniej

  14904

  14208

  Dział rachunkowości podatkowej

  4507

  4550

  Referat identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników

  5506

  5364

  Pion orzecznictwa

  10831

  10598

  Dział spraw wierzycielskich

  519

  572

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:02 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 10:49
  Autor: Barbara Bromnik Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian