Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2024-01-01 do 2024-04-30

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło

  Załatwiono

  Działy czynności analitycznych i sprawdzających

  3494

  2397

  Dział egzekucji administracyjnej

  6393

  7943

  Dział kontroli podatkowej

  0

  0

  Dział obsługi bezpośredniej

  3996

  3843

  Dział rachunkowości podatkowej

  1683

  1129

  Referat identyfikacji i rejestracji podatkowej

  3602

  3465

  Pion orzecznictwa

  11786

  9266

  Dział spraw wierzycielskich

  183

  191

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:02 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2024 13:21
  Autor: Barbara Bromnik Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian