Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 33 852-63-02

  Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:

  • centrala: 33 852-63-00
  • sekretariat Naczelnika urzędu skarbowego: 33 852-63-10
  • fax: 33 852-63-30
  • Informacja PIT - 33 852-63-50
  • Informacja PCC - 33 852-63-80
  • Informacja NIP - 33 852-63-90
  • Czynności sprawdzające w zakresie PIT,CIT- 33 852-63-48, 33 852-63-44, 33 852-63-24, 33 852 63-43, 33 852 63-45, 33 852-63-98, 33 852-63-67
  • Czynności sprawdzające w zakresie VAT - 33 852-63-47, 33 852-63-51, 33 852-63-46, 33 852-63-81
  • Spadki/darowizny - 33 852-63-89, 33 852 63-94, 33 852-63-88, 33 852-63-13, 33 852-63-78, 33 852-63-56
  • Rejestracja podatników NIP - 33 852-63-76, 33 852-63-77
  • Egzekucja administracyjna - 33 852-63-23, 33 852-63-57, 33 852-63-28, 33 852-63-49, 33 852-63-25, 33 852-63-26, 33 852-63-42
  • Rachunkowość podatkowa - 33 852-63-97, 33 852-63-19, 33 852-63-66
  • Sprawy wierzycielskie - 33 852-63-53
  • W sprawie upomnień - 33 852-63-18
  • Decyzje ulgowe - 33 852-63-38
  • Zaświadczenia o dochodach - 33 852-63-37
  • Zaświadczenia o niezaleganiu - 33 852-63-92
  • Zaświadczenia spadki, darowizny - 33 852-63-13
  • Sprawy karne-skarbowe - 33 852-63-31, 33 852-63-32