Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział postępowań podatkowych SPV

  569

  506

  Dział kontroli podatkowej SKP)

  16

  5

  Dział rachunkowości podatkowej (SER)

  1044

  1129

  Dział spraw wierzycielskich (SEW)

  657

  658

  Dział egzekucji administracyjnej (SEE)

  48

  127

  Wieloosobowe stanowisko pracy spraw karnych skarbowych (SKK)

  0

  0

  Dział Obsługi BezpośredniejSOB

  1514

  1361

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników  (SKI)

  4646

  2900

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji MiędzynarodowejSKA-1)

  6

  7

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji MiędzynarodowejSKA-2)

  387

  353              

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:01 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 11:43
  Autor: Beata Szymczak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian