Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 668-807-825

  Numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanego zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  • centrala: 32 281-00-81 do 88
  • sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego: 32 281-59-03
  • Informacja dot. rozliczeń emerytów i rencistów – 32 60 58 315
  • PIT – 32 60 58 308, 32 60 58 386, 32 60 58 435
  • VAT – 32 60 58 311, 32 60 58 313, 32 60 58 367
  • CIT – 32 60 58 323
  • PCC, spadki/darowizny – 32 60 58 380, 32 60 58 318
  • spadki/darowizny – 32 60 58 346 (zaświadczenia), 32 60 58 345 (decyzje)
  • rejestracja podatników – 32 60 58 303, 32 60 58 304, 32 60 58 307, 32 60 58 379
  • egzekucja administracyjna – 32 60 58 338, 32 60 58 383
  • rachunkowość podatkowa – 32 60 58 395, 32 60 58 388
  • komórka wierzycielska – 32 60 58 368, 32 60 58 371
  • kasy rejestrujące – 32 60 58 312
  • ZAŚWIADCZENIA (o niezaleganiu, o dochodach…) – 32 60 58 326, 32 60 58 382