Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 668-807-825

  Numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanego zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  centrala:    32 281-00-81 do 88
  sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego: 32 281-59-03
  informacja podatkowa: 32 605-83-86
  FAX:   32 389-60-08, 32 282-84-06

  PIT – nr telefonu 32 60 58 308, 668 807 825

  VAT – nr telefonu 32 60 58 311, 32 60 58 313, 32 60 58 367,

  CIT – nr telefonu 32 60 58 400

  PCC, spadki/darowizny – nr telefonu 32 60 58 380, 32 60 58 318

  spadki/darowizny – nr telefonu 32 60 58 346 (zaświadczenia), 32 60 58 345 (decyzje)

  rejestracja podatników – nr telefonu 32 60 58 303, 32 60 58 304, 32 60 58 307, 32 60 58 379

  egzekucja administracyjna – nr telefonu 32 60 58 383, 32 60 58 338

  rachunkowość podatkowa – nr telefonu 32 60 58 395

  komórka wierzycielska – nr telefonu 32 60 58 368, 32 60 58 371

  kasy rejestrujące – nr telefonu 32 60 58 312

  ZAŚWIADCZENIA (o niezaleganiu, o dochodach…) 32 60 58 326, 32 60 58 380