Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS)

  MAŁGORZATA WALUDA

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1)

  EWA DUDA

  Drugi Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) 

  MAŁGORZATA ZABOROWSKA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 12:26 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 13:41
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian