Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:

  • 516 231 375

  Numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanego zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  centrala.:  32 762-77-00 do 05
  sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego: 32 762-77-76
  FAX: 32 762-77-06

  PIT – nr telefonu 32 762-77-10, 32 762-77-86, 32 762-77-11, 32 762-77-15, 32 762-77-18

  VAT – nr telefonu 32 762 77 17

  CIT – nr telefonu 32 762-77-10, 32 762-77-86, 32 762-77-11, 32 762-77-15, 32 762-77-18

  spadki/darowizny/PCC (w tym zaświadczenia) – nr telefonu 32 762-77-13, 32 762-77-14, 32 762-77-64

  zaświadczenia o dochodach / o niezaleganiu - 32 762-77-55

  rejestracja podatników – nr telefonu 32 762-77-42, 32 762-77-73

  egzekucja administracyjna – nr telefonu 32 762-77-19, 32 762-77-20, 32 762-77-21, 32 762-77-22, 32 762-77-23, 32 762-77-24, 32 762-77-25, 32 762-77-27

  rachunkowość podatkowa - nr telefonu 32 762-77-51

  komórka wierzycielska: upomnienia – nr telefonu 516231346 , ulgi w spłacie zobowiązań – nr telefonu 32 762-77-57