Kierownictwo

    Kierownictwo

    Kierownictwo

    Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) 

    KARIONA ADAMEK-BIENIA

    Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) 

    JACEK ŚMIETANKA

    Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) 

    AGNIESZKA WORSOWICZ

    Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:54 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 12:33
    Autor: Aneta Chmielorz Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
    Rejestr zmian