Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) 

  KARIONA ADAMEK-BIENIA

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) 

  JACEK ŚMIETANKA

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) 

  AGNIESZKA WORSOWICZ

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:54 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 12:33
  Autor: Aneta Chmielorz Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian