Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29
  komórka organizacyjna wpłynęło spraw stan prowadzonych spraw zakończono spraw kasy fiskalne
  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE 1856 1487 369  
  Pierwszy i Drugi Dział Kontroli Podatkowej SKP-1, SKP-2 86 18 68  
  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPP-1 145 14 131  
  Drugi Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPP-2 511 140 371  
  Dział Obsługi Bezpośredniej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SOB 1496 54 1442 265
  Dział Analiz, Planowania i Wymiany Międzynarodowej SAP 1 422 756 666  
  Pierwszy Referat Czynności Sprawdzających SAS-1 2 226 1185 1 041  
  Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS-2 538 74 464  
  Pierwszy referat spraw wierzycielskich SEW-1 534 318 216  
  Drugi referat spraw wierzycielskich SEW-2 713 326 387  

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 10:56 Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 14:54
  Autor: Agnieszka Lipińska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian