«Powrót

Nabór do Służby Celno-Skarbowej

Nabór do Służby Celno-Skarbowej

Nabór do Służby Celno-Skarbowej

służby mundurowe celników

Do 23 marca 2018 roku kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.

Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego czekają 23 etaty w jednostkach organizacyjnych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w tym również w oddziałach celnych w Zabrzu, Tychach oraz Katowicach-Pyrzowicach.

Podstawowe wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej to: obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. kontrolę celno-skarbową towarów i środków przewozowych obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu i przesyłek pocztowych, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Szczegółowe informacje oraz zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowiskach w referatach i oddziałach celnych, wymagane dokumenty i oświadczenia dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach /ogłoszenia->nabór/.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.03.2018 Data publikacji: 07.03.2018 11:03 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2018 11:03
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian