Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2137 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2021-01-01 do 2021-05-31
  Stan spraw: Wpływ spraw Załatwiono spraw
  Referat Egzekucji Administracyjnej  3104 2092
  Referat Rachunkowości  310 241
  Referat Podatkowych Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych 787 676
  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej  860 731
  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych 178 74
  Referat Spraw Wierzycielskich 95 71
  Dział Wsparcia i Obsługi Bezpośredniej  3926 3457

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:13 Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2021 11:57
  Autor: Łukasz Maślorz, Iwona Bienioszek, Justyna Marek, Justyna Gruszka, Tomasz Poralla, Izabela Barańska, Joanna Dyrna Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Manuela Hombek
  Rejestr zmian