Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  1775

  1392

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-1)

  232

  198

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej  (SKA-2)

  630

  587

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV)

  2974

  4271

  Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)

  1861

  1817

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej  (SKA-3)

  75

  96

  Dział Kontroli Podatkowej (SKP)

  4

  4

  Dział Rachunkowości (SER)

  579

  579

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  1986

  1833

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (SKK)

  170

  85

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:11 Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2020 14:02
  Autor: Krystian Stekla Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian