Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257  ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Rodzaj sprawy

  Wpłynęło

  Załatwiono

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  6997

  2773

  Dział Rachunkowości

  297

  94

  Dział Obsługi Bezpośredniej

  659

  500

  Dział Czynności Analitycznych
  i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej

  294

  197

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Podatkowej

  66

  18

  Referat Spraw Wierzycielskich

  53

  35

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:09 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 12:15
  Autor: Aleksander Balon, Anna Wysocka, Aleksandra Niemcewicz, Rafał Bińkowski, Beata Augustyniak, Joanna Zawisza Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian