Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i  Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV)

  1846

  2472

  Dział Spraw Wierzycielskich (SEW)

  59

  249

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  3279

  1777

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK)

  112

  62

  Dział Kontroli Podatkowej (SKP)

  13

  12

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  1548

  1193

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  270

  208

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA)

  998

  916

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:08 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 12:12
  Autor: Barbara Ryt Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian