Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2021-01-01 do 2021-03-31
  Komórka organizacyjna Załatwiono spraw Wpłynęło spraw

  Referat Obsługi Bezpośredniej

  1379

  1370

  Referat Egzekucji Administracyjnej

  2616

  1868

  Referat Rachunkowości

  34

  29

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Wierzycielskich

  166

  127

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towaru
  i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

  897

  1244

  RAZEM

  5092

  4638

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.07.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:07 Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2021 11:08
  Autor: Agata Morawiec Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Karolina Sapeta
  Rejestr zmian