Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-06-30
  Komórka organizacyjna Wpłynęło spraw Zakończono spraw

  Referat Obsługi Bezpośredniej

  3228

  3177

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej

  629

  669

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów o Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

  9370

  3462

  Referat Spraw Wierzycielskich

  443

  117

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:06 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 08:19
  Autor: Małgorzata Mandla Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian