«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Mikołowie

grafika przedstawiająca wózek inwalidzkiOpis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Urzędu Skarbowego w Mikołowie znajduje się na obrzeżach miasta przy ul. Hubera 4. Obiekt jest częściowo dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada 2 wejścia. Wejście główne usytuowane jest od strony ulicy, bezpośrednio przy chodniku. Do środka prowadzą podwójne, jednoskrzydłowe drzwi otwierane ręcznie, przed którymi znajduje się 7 schodów od frontu oraz 7 schodów od strony lewej. Schody wejściowe wyposażono w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu. Drugie wejście boczne znajduje się z prawej strony budynku, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do środka prowadzą podwójne jednoskrzydłowe drzwi.  W holu budynku na parterze po lewej stronie znajduje się posterunek ochrony, czynny przez cały czas otwarcia urzędu, a po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna dotycząca usytuowania komórek organizacyjnych z numerami pokoi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodne poruszać się jedynie w obrębie parteru. Wejście na piętra możliwe wyłącznie po schodach, gdyż budynek nie posiada windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej strony od wejścia.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z zainstalowanego przy wejściu z prawej strony urzędu dzwonka pozwalającego przywołać pracownika, który pomoże dostać się do budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu znajdującym się z lewej strony budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.