Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS)

  MARIUSZ STAŚKIEWICZ

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN)

  JAN JAGIEŁA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 14:19 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 14:15
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian