Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. 
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2024-01-01 do 2024-06-30

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło

  spraw

  Zakończono

  spraw

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1)

  1074

  1291

  Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  234124

  242130

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV)

  1860

  1970

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  7801

  7743

  Referat Rachunkowości  (SER)

  3501

  3478

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  4723

  4908

  Referat Spraw Wierzycielskich (SEW)

  305

  148

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających orazKontroli Podatkowej (SKA-2)

  111

  98

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:04 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2024 10:16
  Autor: Renata Kolbusz Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian