Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2023-01-01 do 2023-01-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i  Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV)

  383

  163

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  423

  613

  Referat Rachunkowości (ser)

  181

  125

  Dział Kontroli Podatkowej (SKP)

  1

  0

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  267

  227

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  768

  622

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA)

            236

  178

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:03 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2023 12:59
  Autor: Alicja Szary Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian