Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2022-01-01 do 2022-04-29

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział obsługi bezpośredniej i wymiany informacji międzynarodowej

  1024

  843

  Dział podatków dochodowych i podatku od towarów i usług, podatków majątkowych i sektorowych oraz spraw wierzycielskich

  20

  3

  Referat kontroli podatkowej

  12

  10

  Referat egzekucji administracyjnej

  1494

  2368

  Referat  rachunkowości

  422

  301

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:03 Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2022 10:15
  Autor: Renata Derlich Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Manuela Hombek
  Rejestr zmian