Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. 
  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna

  wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej

  4564

  4480

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

  416

  267

  Dział Spraw Wierzycielskich

  282

  156

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  6828

  3679

  Dział Rachunkowości

  1364

  781

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających

  631

  498

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających

  948

  895

  Dział Kontroli Podatkowej

  196

  186

  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier

  441

  359

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  1133

  927

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 06:55 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 10:09
  Autor: Andrzej Michalski Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian