«Powrót

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Podatnicy ubiegający się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości składając wniosek powinni pamiętać, aby do wniosku dołączyć potwierdzenie poniesienia opłaty skarbowej na rachunek urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na miejsce siedziby urzędu skarbowego.

Opłatę skarbową w wysokości 21 zł można uiścić nie tylko w punkcie kasowym urzędu skarbowego, ale również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, bądź w dowolnej placówce pocztowej, bankowej, czy innej instytucji płatniczej.

Na stronie internetowej urzędu skarbowego w zakładce organizacja/godziny urzędowania znaleźć można nazwę oraz adres jednostki zajmującej się obsługą kasową wybranego urzędu skarbowego.

Dowód dokonania opłaty skarbowej może mieć np. formę wydruku potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Wniosku o wydanie zaświadczenia nie trzeba składać osobiście. Korzystając z portalu Biznes.gov.pl zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) wniosek można złożyć elektronicznie, nie wychodząc z domu. Do podpisania wniosku potrzebny jest profil zaufany lub podpis elektroniczny. W przypadku składania wniosku on-line do dokumentu można dołączyć skan lub zdjęcie potwierdzające poniesienie opłaty skarbowej.

Zaświadczenie zostanie wydane w terminie 7 dni. Urząd może przysłać dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową, o ile prośba taka zostanie zaznaczona we wniosku. Zaświadczenie można także odebrać osobiście w urzędzie.  

Wzory wniosków o wydanie zaświadczeń dostępne są na stronach internetowych śląskich urzędów skarbowych w zakładce załatwianie spraw/jak załatwić sprawę w urzędzie/katalog usług.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.01.2020 Data publikacji: 08.01.2020 13:38 Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020 13:32
Autor: Manuela Hombek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Manuela Hombek