«Powrót

Opłata dodatkowa – e-TOLL

Opłata dodatkowa – e-TOLL

Opłata dodatkowa – e-TOLL

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem wniesienia opłaty za przejazd autostradą na odcinkach państwowych autostrad płatnych A2 (Konin – Stryków ) i A4 (Wrocław – Sośnica) przez użytkowników pojazdów lekkich informujemy, że nie wniesienie ww. opłaty w ustawowym terminie skutkuje wystawieniem wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł zgodnie z art. 37gf ust 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Wszelkie informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo w serwisie internetowym www.etoll.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)