«Powrót

XIX Ranking Izb Administracji Skarbowej i Urzędów Skarbowych

XIX Ranking Izb Administracji Skarbowej i Urzędów Skarbowych

XIX Ranking Izb Administracji Skarbowej i Urzędów Skarbowych

Zbiorowe zdjęcie laureatów konkursu.
 • Już po raz 19. redakcja Dziennika Gazety Prawnej (DGP), pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów, wybrała najlepsze izby administracji skarbowej i urzędy skarbowe w kraju.
 • W uroczystości wręczenia wyróżnień uczestniczył szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Administracja skarbowa realizuje zadania ważne dla całego systemu finansów publicznych. Zapewniamy skuteczny pobór podatków. Szacujemy, że w 2022 roku dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do roku 2021 o około 33,3 mld zł i to pomimo wejścia w życie w 2022 r. zmian przepisów obniżających wysokość opodatkowania zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i podatku od towarów i usług. Na ten wzrost miał wpływ zarówno efektywny system poboru jak i skuteczne zwalczanie nieprawidłowości. Skuteczność kontroli podatkowych jest blisko 100 procentowa. Systematycznie wzrastają kwoty wyegzekwowanych zaległości

– podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Jak wybierano laureatów

Ranking przygotowała redakcja DGP w oparciu o zestawienia statystyczne departamentów KAS w Ministerstwie Finansów. Autorzy rankingu oceniali jednostki KAS w dwóch kategoriach: efektywność i skuteczność. Urzędy skarbowe były klasyfikowane w czterech grupach, biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia oraz właściwość. Podzielono je na: małe, średnie, duże oraz wyspecjalizowane. W odrębnym zestawieniu oceniane były izby administracji skarbowej. Przygotowana została również klasyfikacja generalna, która uwzględniła miejsca zajęte przez poszczególne izby i urzędy w obu ocenianych kategoriach.

Wyróżnione urzędy skarbowe

W klasyfikacji generalnej małych urzędów skarbowych najlepszy okazał się Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Najskuteczniejszym małym urzędem okazał się Urząd Skarbowy w Sopocie, natomiast najbardziej efektywnym Urząd Skarbowy w Strzyżowie.

W grupie średnich urzędów skarbowych w klasyfikacji generalnej wygrał Urząd Skarbowy w Pucku. Z kolei najbardziej efektywne okazały się: Urząd Skarbowy w Chojnicach i Urząd Skarbowy w Łomży, a najbardziej skuteczny Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie.

Wśród dużych urzędów skarbowych w zestawieniu generalnym laureatem został Urząd Skarbowy w Wołominie. W kategorii efektywność nagrodzono Urząd Skarbowy w Legnicy, a w kategorii skuteczność Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Nagrody dla wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przyznano Pierwszemu Mazowieckiemu Urzędowi Skarbowemu w Warszawie (pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i w kategorii skuteczność) oraz Podlaskiemu Urzędowi Skarbowemu w Białymstoku (w kategorii efektywność).

Wyróżnione izby administracji skarbowej

W klasyfikacji generalnej laureatem została Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, którą najwyżej oceniono też w kategorii – skuteczność. Za najbardziej efektywną uznano Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Gratuluję wyróżnionym w rankingu dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych oraz pracownikom nagrodzonych jednostek KAS. Dziękuję za Państwa wkład i zaangażowanie w budowanie skutecznej i efektywnej administracji skarbowej. Życzę kolejnych sukcesów

– powiedział Bartosz Zbaraszczuk.

W XIX rankingu Dziennika Gazety Prawnej znalazły się również nasze urzędy.

W kategorii efektywność:

 • średnie urzędy - 7 miejsce US w Zawierciu, 8 miejsce US w Kłobucku oraz 9 miejsce US w Jastrzębiu-Zdroju,
 • duże urzędy - 4 miejsce II US w Bielsku-Białej oraz 7 miejsce II US w Częstochowie,
 • wyspecjalizowane urzędy - 8 miejsce I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu.

W kategorii skuteczność

 • średnie urzędy - 5 miejsce US w Zabrzu,
 • duże urzędy - 9 miejsce US w Sosnowcu,
 • wyspecjalizowane urzędy - 5 miejsce II Śląski US w Bielsku-Białej.

W klasyfikacji generalnej urzędów skarbowych:

 • średnie urzędy - 3 miejsce US w Zabrzu, 7 miejsce US w Zawierciu oraz 10 miejsce US w Pszczynie,
 • duże urzędy - 7 miejsce II US w Bielsku-Białej oraz 8 miejsce US w Tychach,
 • wyspecjalizowane urzędy- 9 miejsce II Śląski US w Bielsku-Białej.

W klasyfikacji Izb Administracji Skarbowych w kategorii skuteczność IAS Katowice zajęła 10 miejsce.

Pełne wyniki rankingu DGP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).