Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2020-01-01 do 2020-02-29

  Komórka organizacyjna Wpływ Załatwione
  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających 985 926
  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających 1638 1330
  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających 565 411
  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 818 308
  Dział Kontroli Podatkowej 3 2
  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych 161 257
  Dział Obsługi Bezpośredniej 7510 7486
  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług 765 668
  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług 57 35
  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych 2599 3604
  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier 606 604
  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich 252 172
  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich 268 228
  Dział egzekucji administracyjnej 343 263
  Dział Rachunkowości 497 457
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 10:59
  Autor: Beata Blachura Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian