«Powrót

Karty usług, Wnioski w sprawie zaświadczeń

Karty usług, Wnioski w sprawie zaświadczeń

Karty usług, Wnioski w sprawie zaświadczeń

Informujemy, iż na stronie internetowej tut. Urzędu umieszczono karty usług, które są drogowskazem, jak uzyskać  zaświadczenie w urzędzie. Karty usług dotyczą dwunastu różnych typów zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe. Rodzaj zaświadczenia, którego dotyczy dana karta został określony w jej tytule. Do kart usług dołączone są wnioski, które można pobrać ze strony urzędu w formie edytowalnej.

Ścieżka dostępu: Załatwianie spraw/Jak załatwić sprawę w urzędzie/Katalog usług.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.11.2019 Data publikacji: 22.11.2019 09:20 Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2019 09:30
Autor: Anna Mleczek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka