«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Myszkowie

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Myszkowie

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Myszkowie

grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Siedziba Urzędu Skarbowego w Myszkowie usytuowana jest przy  ul.Pułaskiego 68. Do Urzędu należy dojechać  samodzielnie, brak możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej. Kierując się od strony centrum miasta należy minąć skrzyżowanie z ulicą Wolności, a następnie przy budynku o nr 68 skręcić w prawo w drogę  lokalną. Budynek Urzędu jest w kolejności drugim budynkiem po prawej stronie drogi lokalnej. Główne wejście do budynku dostępne jest  od strony ulicy , bezpośrednio przy chodniku. Chodnik nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/ słabowidzących.  Do środka budynku prowadzą duże , dwuskrzydłowe drzwi otwierane automatycznie, przed którymi znajdują się 2  stopnie, a po prawej stronie podjazd ułatwiający wjazd do budynku  wózka inwalidzkiego.W przedsionku budynku znajdują się drzwi jednoskrzydłowe otwierane manualnie.  Zarówno drzwi wejściowe jak i wewnątrz budynku przystosowane są do wjazdu wózkiem inwalidzkim.W budynku  znajduje się stanowisko pracownika ochrony po lewej stronie od wejścia głównego, dzięki któremu można  uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz o  dostępnych usługach wsparcia. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodnie poruszać się jedynie w obrębie parteru. Wejście na piętra możliwe wyłącznie po schodach, gdyż budynek nie posiada windy.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Przy wejściu do budynku  znajduje się pochylnia wyposażona w poręcz po obustronach, umożliwiająca wejście osobom niepełnosprawnych, oraz wjazd wózkiem  inwalidzkim. Wewnątrz  budynku nie ma pochylni ani  oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz  pętli indukcyjnych. Osoby mające trudności w poruszaniu się obsługiwane  są na sali obsługi podatnika znajdującej się na parterze budynku. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się po lewej stronie od drzwi wejściowych do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń znajdujących się na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.