«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Lublińcu

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Lublińcu

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Lublińcu

grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Urzędu Skarbowego w Lublińcu położony jest w centrum miasta przy ul. Paderewskiego 7B, w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście usytuowane jest od strony parkingu. Do środka prowadzą duże, dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie drzwi, przed którymi znajdują się 4 stopnie oraz podjazd dla wózków. Za drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się stanowisko ochrony, dostepne w godzinach pracy urzędu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dotyczące możliwości załatwienia sprawy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wszystkie osoby mogą swobodnie poruszać się jedynie w obrębie parteru ze względu na usytuowanie Sali Obsługi. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą - w razie wystąpienia takiej potrzeby - osobom poruszającym się na wózkach dostęp do pomieszczeń na piętrach. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed siedzibą znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jedno po prawej stronie od wejścia a drugie naprzeciwko wejścia w odległości 20 metrów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.