Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

   

   

   


  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo


  Siedziba Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach mieści się w Katowicach w budynku przy ulicy Słonecznej 34, który przystosowany został do obsługi osób niepełnosprawnych:

  • przy wejściu głównym do budynku (od strony ulicy Słonecznej) znajduje się podjazd,
  • zamontowany przy wejściu głównym dzwonek, umożliwia wezwanie pracownika obsługi,
  • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • drzwi w budynku mają szerokość 100 cm, co umożliwia swobodny wjazd wózka inwalidzkiego,
  • w budynku znajdują się windy umożliwiające transport osobie niepełnosprawnej,
  • na parkingu z tyłu budynku wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   

   

   


  Informacja dla osób niesłyszących


  Zgodne z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi" i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do skorzystania z:

  1. udostępnionych przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach usług wspierających komunikowanie się:
  2. pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach
  3. usług tłumacza:
   • polskiego języka migowego (PJM),
   • systemu językowo-migowego (SJM),
   • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),
   • lub tłumacza-przewodnika.

  Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).

  Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, należy zgłosić, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed planowaną wizytą w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów komunikacji:

  • telefon: 32 358 72 02, 32 358 72 03
  • fax: 32 358-72-04,
  • poczta elektroniczna: sekretariat.UCS.katowice@mf.gov.pl
  • osobiście, w formie pisemnego wniosku - w biurze podawczym na parterze budynku Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach przy ul. Słonecznej 34 w Katowicach

  Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, o którym mowa wyżej, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)