«Powrót

Podsumowanie efektów współpracy

Podsumowanie efektów współpracy

Podsumowanie efektów współpracy

sala, stojący ludzie
sala, siedzący ludzie
sala, siedzący ludzie
ludzie stojący w koło

W Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym Katowicach spotkali się przedstawiciele organów odpowiedzialnych za współpracę na terenie polsko-czeskiego pogranicza. Celem spotkania było podsumowanie działalności Wspólnej Placówki w Chotebuz. za rok 2018.Ocena współpracy międzynarodowej wypadła celująco.

 

We wtorek (25.06) w Katowicach spotkali się przedstawiciele polskiej i czeskiej Policji, czeskiej Służby Celnej oraz polskiej Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze tych służb mundurowych współpracują ze sobą w ramach Wspólnej Placówki w Chotebuz.  Mundurowi podsumowali ostatni rok współpracy na terenie polsko-czeskiego pogranicza w zwalczaniu przestępczości i ochronie porządku publicznego. Międzynarodowa współpraca realizowana jest na postawie zawartego porozumienia między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz.

Uczestnicy spotkania omówili znaczenie wspólnej placówki, jej rolę w procesie szybkiej wymiany informacji, koordynacji wspólnych patroli, czy innych działań operacyjnych na pograniczu. Ze statystyk wynika, że w 2018 roku funkcjonariusze Placówki zarejestrowali blisko 7,6 tys. spraw i wymienili ponad 23,2 tys. informacji, dotyczących zdarzeń na polsko-czeskim pograniczu, które miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Mundurowi nie tylko wymieniają się informacjami, ale też trafnie angażują właściwe służby do pomocy lub interwencji w konkretnej sprawie. Sprawna wymiana informacji przynosi efekty w szybkim odnajdywaniu osób poszukiwanych oraz skradzionych rzeczy i pojazdów. Wspólna Placówka współpracuje również z innymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Unii Europejskiej.

Po zakończeniu spotkania śląska KAS zaprezentowała specjalistyczne pojazdy wykorzystywane do realizacji zadań, m.in. nowoczesne mobilne laboratorium do badania jakości paliw, mobilne urządzenie do prześwietlania bagaży, paczek. Specjalistyczny pojazd RTG doskonale sprawdził się podczas zapewnienia bezpieczeństwa w czasie COP24 w Katowicach. Mundurowi zaprezentowali również nowoczesne radiowozy typu biuro oraz pojazdy z napędem elektrycznym.

 

Wspólna Placówka w miejscowości Chotěbuz rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2008 roku. Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Policji do Spraw Cudzoziemców Republiki Czeskiej rozpoczęli wówczas wspólną służbę, która polegała głównie na wymianie informacji dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego i fiskalnego na terenach przygranicznych. Na przestrzeni lat do Placówki dołączyły inne służby: Policja Polska oraz służby celne z Polski i Czech. Placówka w okresie 11-letniej działalności wymieniła kilkadziesiąt tysięcy informacji, przyczyniając się do odzyskania skradzionych pojazdów, maszyn budowlanych i innych przedmiotów skradzionych na terenie jednego, a przewiezionymi na teren drugiego z państw. Dzięki szybkiej i skutecznej wymianie informacji możliwe było zatrzymanie nielegalnych transportów z wyrobami tytoniowymi oraz olejami. Funkcjonariusze Placówki przyczynili się w znaczącym stopniu do rozpracowania przestępczych kanałów dystrybucji i zaopatrzenia w nielegalne wyroby akcyzowe. Efektem końcowym było przechwycenie nielegalnych towarów, zapobiegając w ten sposób wielomilionowym uszczupleniom Skarbu Państwa.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.06.2019 Data publikacji: 26.06.2019 08:24 Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019 08:24
Autor: Grażyna Kmiecik Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian