«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

grafika przedstawiająca wózek inwalidzkiOpis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach zlokalizowany jest między ulicą Kozielską a ulicą Góry Chełmskiej. Dojazd do budynku zapewniony jest od ulicy Góry Chełmskiej. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony parkingu, drugie wejście znajduje się  od strony pasażu między ulicą Góry Chełmskiej a ulicą Kozielską. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd ułatwiający wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo. Do środka prowadzą duże dwuskrzydłowe drzwi automatyczne umożliwiające swobodny wjazd wózka inwalidzkiego. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Obsługa klientów realizowana jest na parterze Urzędu. Po wejściu do budynku należy kierować się w stronę Sali Obsługi usytuowanej na prawo od wejścia głównego.  Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą ( w razie wystąpienia takiej potrzeby) osobom poruszającym się na wózkach dostęp do pomieszczeń na piętrach. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.