«Powrót

Wojewódzkie obchody Dnia KAS

Wojewódzkie obchody Dnia KAS

Wojewódzkie obchody Dnia KAS

w plenerze na stole ułożony sztandar
w kościele idący funkcjonariusze ze sztandarem do ołtarza
w plenerze oficjel przypinający order pracownikowi

W niedzielę (06.10)  w  Katowicach pracownicy i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Katowicach zostali uhonorowani sztandarem KAS. Podniosły charakter uroczystości podkreśliła asysta i defilada kompanii honorowej Szefa KAS oraz śląskiej KAS. Wojewódzkie obchody Dnia KAS były również okazją do wręczenia medali prezydenckich, odznaczeń resortowych, a także awansów i wyróżnień.

 

Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w katowickiej katedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem bp. Grzegorza Olszowskiego.W homilii bp. Olszowski zwracając się  do zebranych w katedrze przedstawicieli śląskiej KAS zauważył, że słowo administro oznacza zarządzać, lecz pochodzi ono jednak od słowa służyć.

- Na Waszym sztandarze wypisaliście słowa „W służbie Ojczyźnie i obywatelom". To wasze zadanie: służyć drugiemu człowiekowi z miłością, a to jest wielka i trudna sprawa-   podkreślił biskup.

Po Eucharystii odbył się uroczysty apelna Placu Chrobrego. Z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasza Słaboszowskiego sztandar Krajowej Administracji Skarbowej odebrał  dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny. W ramach uroczystości wojewoda Jarosław Wieczorek w imieniu Prezydenta RP odznaczył pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Medalami za Długoletnią Służbę, a wiceminister Tomasz Słaboszowski wspólnie z dyrektorem śląskiej KAS wręczyli wyróżnienia oraz akty mianowania i awanse.

- Chciałem Państwu bardzo podziękować, zarówno tym odznaczonym, awansowanym, docenionym, jak i wszystkim tym, którzy na co dzień pracują, wszystkim rodzinom, które wspierają w czasem niełatwej służbie. To nie jest służba, która często jest wychwalana i pokazywana jako największy przykład cnót, ale ostatnie lata udowodniły, że to właśnie Państwa zaangażowanie spowodowało, że możemy redystrybuować środki, możemy dzielić się z resztą społeczeństwa, możemy po prostu wspólnie rozwijać naszą kochaną Ojczyznę. Gratuluję również serdecznie nadania sztandaru – mówił podczas apelu na placu Bolesława Chrobrego wojewoda Jarosław Wieczorek. 

Podniosły charakter uroczystości podkreśliła asysta i defilada kompanii honorowej Szefa KAS oraz śląskiej KAS.Uroczystości uświetniłudział pocztów sztandarowych służb celno-skarbowych oraz występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na zakończenie części oficjalnej na placu Chrobrego w Katowicach była okazja do podziwiania specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych przez funkcjonariuszy śląskiej Służby Celno-Skarbowej podczas codziennych działań. I tak w centrum Katowic znalazło się mobilne laboratorium do badania paliw, czy wyspecjalizowany pojazd do prześwietlania towarów, a także oznakowane radiowozy. Na stoisku edukacyjnym śląskiej KAS została przygotowana ekspozycja niebezpiecznych towarów podrabianych, okazów chronionych gatunków zwierząt i roślin (CITES) zatrzymanych na próbie ich przemytu do Polski, a także ciekawostki o podatkach z całego świata.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.10.2019 Data publikacji: 08.10.2019 10:08 Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2019 10:26
Autor: Barbara Kwiatkowska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian