«Powrót

Termin opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Termin opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Termin opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Szanowni Państwo,

podaję do publicznej wiadomości, że zakończenie opisu i oszacowania wartości nieruchomości gruntowej położonej w Bystrej Krakowskiej:

  • nr księgi wieczystej: BB1B/00083415/4

  • nr działki: 83/8

wyznaczone obwieszczeniem nr 2404-SEE.711.173.2022.12 z 17 lipca 2023 roku nie nastąpi w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym podaję do wiadomości, że opis i oszacowanie zostanie zakończony 27 października 2023 roku o godz. 9:00 – w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w pok. 327.

Jednocześnie wzywam wszystkich uczestników, o których nie mam wiadomości oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.[1]

Pouczenie

Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. [2]

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022, poz. 479 ze zm.)

[1] Art. 110o § 2 – organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

[2] Art. 110u § 1. Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.09.2023 Data publikacji: 08.09.2023 11:40 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2023 11:40
Autor: Zmiana terminu zakończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości Osoba publikująca: Filip Tecław Osoba modyfikująca: Filip Tecław