«Powrót

Cudzoziemcy ukryli się w naczepie ciężarówki

Cudzoziemcy ukryli się w naczepie ciężarówki

Cudzoziemcy ukryli się w naczepie ciężarówki

Fotografia przedstawia ujęcie stojących tyłem funkcjonariuszy z napisem na kamizelce Służba Celna oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.  W tle wnętrze naczepy samochodowej w kolorze czerwonym, we wnętrzu naczepy stoją nielegalni  cudzoziemcy.
Fotografia przedstawia ujęcie stojącego tyłem funkcjonariusza z napisem na kamizelce Służba Celna. W tle wnętrze naczepy samochodowej w kolorze czerwonym, na której znajdują się elementy  w kształcie owalnym.
Fotografia przedstawia ujęcie stojącego tyłem funkcjonariusza z napisem na kamizelce Służba Celna. W tle wnętrze naczepy samochodowej w kolorze czerwonym, na której znajdują się elementy  w kształcie owalnym oraz grupa osób – w tym funkcjonariusz w żółtej kamizelce ostrzegawczej.
Fotografia przedstawia wnętrze naczepy samochodowej w kolorze czerwonym, na której znajdują się elementy  w kształcie owalnym oraz grupa osób – mężczyzn.
Fotografia przedstawia wnętrze naczepy samochodowej w kolorze czerwonym, na której znajdują się elementy  w kształcie owalnym oraz grupa osób – mężczyzn wśród których tyłem obrócony funkcjonariusz w żółtej kamizelce ostrzegawczej z napisem Straż Graniczna.

Funkcjonariusze śląskiej KAS otrzymali informację, że w jednej z zagranicznych ciężarówek  mogą znajdować się uchodźcy.

Kierowca tureckiej ciężarówki wiózł zwoje wyrobów  metalowych umieszczone na paletach.

Zgłosił się do odprawy celnej w Oddziale Celnym w Żywcu.

Funkcjonariusze śląskiej KAS otrzymali informację, że w jednej z zagranicznych ciężarówek  mogą znajdować się uchodźcy. Powiadomili o podejrzeniach funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki w Bielsku-Białej. Mundurowi śląskiej KAS zerwali zamknięcia celne. Po otwarciu ciężarówki okazało się , że wewnątrz ukrywało się tam sześciu mężczyzn podających się za obywateli Afganistanu. Mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kierowca ciężarówki, obywatel Bułgarii, nie był świadomy, że wraz z nim podróżują cudzoziemcy.

W związku z tym, iż żaden z cudzoziemców nie posiadał dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP wszyscy zostali zatrzymani. Wobec mężczyzn wszczęto postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Wszyscy przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia.

Na podstawie decyzji sądu, mężczyźni zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.