«Powrót

Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego składnika majątku ruchomego

Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego składnika majątku ruchomego

Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego lub zużytego składnika majątku ruchomego

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998.) informuje, że posiada składnik rzeczowy majątku ruchomego, który może być przedmiotem, nieodpłatnego przekazania.

Nieodpłatne przekazanie może nastąpić na rzecz jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych - na pisemny wniosek jednego z wymienionych podmiotów (§ 38 ust. 1 i ust. 3 cyt. rozporządzenia).

Nieodpłatne przekazanie nastąpi na czas nieoznaczony.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 27 grudnia 2022 r. pisemnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (§ 38 ust. 4 cyt. Rozporządzenia) na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.12.2022 Data publikacji: 15.12.2022 09:21 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2022 09:21
Autor: Anna Gwóźdź Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian