«Powrót

Uwaga – próba podszywania się pod KAS

Uwaga – próba podszywania się pod KAS

Uwaga – próba podszywania się pod KAS

  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ostrzega przed fałszywymi pismami wzywającym do dobrowolnego złożenia zabezpieczenia należności podatkowych.
  • Pisma są próbą oszustwa. 

Do śląskiej KAS docierają sygnały o podejrzanych pismach. Nadawca przesyła wezwanie do dobrowolnego złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności. Z treści wynika, że pismo wysłał szef KAS – Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Nadawca powołuje się na ustalenia Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

Fałszywe są treść wezwania, podstawy prawne, numer rachunku bankowego, oznaczenie organu, a także dane kontaktowe.

W tym przypadku przestępcy, w celu zwiększenia wiarygodności, skierowali fałszywe pisma za pomocą tradycyjnej poczty.

Apelujemy o ostrożność i zgłaszanie takich przypadków do urzędów skarbowych.