«Powrót

Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT

Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT

Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT

Rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku.

Do 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 571 (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

Rozporządzenie weszło w życie 30 marca 2021 r.

Link do artykułu na stronie Ministerstwa Finansów Termin rozliczenia podatku CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r. (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)