«Powrót

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęca do rozliczenia podatku PIT w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęca do rozliczenia podatku PIT w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęca do rozliczenia podatku PIT w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach informuje, że zeznania podatkowe składane w formie papierowej, w siedzibie Urzędu Skarbowego będą wprowadzane w całości do systemu komputerowego bezpośrednio przy podatniku, co wiązać się będzie ze znacznie wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę.

W związku z powyższym, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęca do rozliczenia podatku PIT w formie elektronicznej w tym z wykorzystaniem usługi „Twój e-PIT".

Od 2019 r. zostały wprowadzone uproszczenia w rozliczaniu deklaracji PIT w odniesieniu do osób składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) - bez wniosku podatnika, od dnia 15 lutego 2019 r. przygotuje w wersji elektronicznej wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. - usługa „Twój e-PIT".

PIT zostanie przygotowany na podstawie informacji od płatników oraz danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 % podatku).

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), należy wybrać „Twój e-PIT".

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 będzie można:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

  • nic nie robić – wtedy 30 kwietnia zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

  • zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; zmiany lub wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. uzupełnienie o kwotę odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, lub z tytułu użytkowania internetu, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,

  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie w formie innej niż usługa „Twój e-PIT".

Potwierdzeniem złożenia zeznania jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Osoby, które rozliczają się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty - maksymalnie w ciągu 45 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej usługi "Twój e-PIT" (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

W przypadku pytań – telefon kontaktowy: 801 055 055 lub 22 330 03 30

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.01.2019 Data publikacji: 25.01.2019 08:25 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2019 08:25
Autor: Cecylia Sopot Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian