«Powrót

Brexit – nowe formalności celne od 1 stycznia 2021

Brexit – nowe formalności celne od 1 stycznia 2021

Brexit – nowe formalności celne od 1 stycznia 2021

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściło Unię Europejską. W związku z tym 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres przejściowy, w którym obowiązywały, m.in. unijne regulacje dot. VAT. Od 1 stycznia 2021 r. należy dokonywać formalności celnych, wymaganych na mocy prawa Unii. Oznacza to, że:

  • Wielka Brytania stanie się  krajem trzecim jak, np. Ukraina. Przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z tym krajem powinni poznać formalności i procedury celne oraz uwzględnić w działalności biznesowej fakt, że wymagają one więcej czasu niż w przypadku handlu w ramach UE,
  • dotychczasowe numery EORI wydane w Wielkiej Brytanii nie będą ważne i należy wystąpić o EORI w Polsce/UE,
  • jeżeli firma uzyskała status AEO w Wielkiej Brytanii, to nie będzie on ważny w Polsce/UE (b. rzadkie, lecz możliwe przypadki),
  • firmy będą musiały udowodnić status pochodzenia towarów, aby uzyskać traktowanie preferencyjne na mocy ewentualnej przyszłej umowy między UE a Wielką Brytanią. W przypadku braku umowy między UE a Wielką Brytanią nie będzie handlu na zasadach preferencyjnych.

W przypadku Irlandii Północnej, w umowie o wystąpieniu zastosowano inne rozwiązanie - od 1 stycznia 2021 r. w tym kraju będzie występował mieszany system VAT, w ramach którego:

  • obrót towarowy (m.in. dostawy towarów, transakcje wewnątrzunijne i import towarów) będzie objęty zharmonizowanymi przepisami UE w dziedzinie VAT,
  • świadczenie usług będzie traktowane jak świadczenie usług pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi, czyli jak z Wielką Brytanią.·      

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na stronach (linki otwierają nowe okna w serwisach zewnętrznych):