«Powrót

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 03.12.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Organu Egzekucyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ul. Gen. Maczka 73, celem uregulowania należności na rzecz Skarbu Państwa odbędzie się sprzedaż w drodze I licytacji niżej wyszczególnionych ruchomości:

Wykaz licytowanych ruchomości

Dokładny opis zajętych przedmiotów

ilość

Cena oszacowania

Cena wywołania

1. Maska przednia samochodu marki Audi A5 koloru srebrnego z nabitym numerem 24243082

1 szt.

700,00 zł.

525,00 zł

2. Drzwi przednie lewe samochodu marki Audi A5 koloru srebrnego nieuzbrojone z nabitym numerem 00313129

1 szt.

300,00 zł.

225,00 zł

Cena wywoławcza wynosi ¾ wartości oszacowania.

Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 03.12.2021 r. w godzinach 9.00-10.00 w siedzibie Organu Egzekucyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Wszelkie informacje dotyczące w/w ruchomości dostępne są pod nr telefonu 334998105, lub 608-665-166 codziennie w godzinach 7.30-11.00.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4.500,00 zł. warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

W przypadku nie dojścia do skutku I licytacji, II licytacja odbędzie się w dniu 10.12.2021 roku o godzinie 10:00 pod w/ w adresem. Cena wywołania w II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej ruchomości tj. 350,00 zł (Maska przednia samochodu marki Audi A5 koloru srebrnego z nabitym numerem 24243082) oraz 150,00 zł (Drzwi przednie lewe samochodu marki Audi A5 koloru srebrnego nieuzbrojone z nabitym numerem 00313129).

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani tez obniżenia ceny nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

Transakcja sprzedaży nie podlega opodatkowaniu za zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2020 r., poz. 815 z późn. zm.)

Informacji udziela się pod numerem telefonu : 33/499-81-05 lub 608-665-166

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.11.2021 Data publikacji: 17.11.2021 11:18 Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2021 11:18
Autor: Aleksandra Olszowska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian