«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

Deklaracja dostępności architektonicznej Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

grafika przedstawiająca wózek inwalidzkiOpis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach znajduje się przy ulicy Młodego Hutnika 2. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Główne wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy. Do środka prowadzą podwójne dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Za drzwiami wejściowymi po prawej stronie znajduje się pomieszczenie ochrony, czynne przez cały czas otwarcia urzędu. Po wejściu do budynku należy kierować się w stronę Sali Obsługi Podatnika, znajdującej się na prawo schodami na poziomie parteru. Dostępna w tym miejscu czytelna tablica informacyjna wskazuje dostępne lokalizacje. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody wejściowe wyposażono w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszniu się. Dla osób na wózkach inwalidzkich wyznaczony jest podjazd na poziom parteru. Podjazd nie spełnia warunków § 70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.) - zbyt duże nachylenie podjazdu. Budynek wyposażony jest w windę umozliwiającą - w razie wystąpienia takiej potrzeby - osobom poruszającym się na wózkach dostęp do pomieszczeń na piętrach. Korytarze oraz drzwi na korytarzach posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobom na wózkach. 

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słaboidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed siedzibą urzędu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.