«Powrót

Porozumienie na rzecz wsparcia podatników

Porozumienie na rzecz wsparcia podatników

Porozumienie na rzecz wsparcia podatników

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny podpisał porozumienie z Oddziałami Okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działającymi w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Częstochowie .
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny podpisał porozumienie z Oddziałami Okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działającymi w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Częstochowie.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny podpisał porozumienie z Oddziałami Okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działającymi w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Częstochowie.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny podpisał porozumienie z Oddziałami Okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działającymi w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Częstochowie.

Partnerska współpraca urzędników skarbowych i księgowych, podnoszenie świadomości podatkowej i pomoc w rzetelnym w wypełnianiu obowiązków podatkowych – śląska KAS będzie współpracować  z Oddziałami Okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych na rzecz wsparcia podatników i przedsiębiorców.

We wtorek 24 września 2019 roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Gojny podpisał porozumienie z Oddziałami Okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działającymi w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Częstochowie .

Strony porozumienia zobowiązały się do upowszechniania wiedzy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się rachunkowością i podatkami. Eksperci merytoryczni śląskiej KAS  będą wspierać  Oddziały Okręgowe Stowarzyszenia Księgowych w prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w środowisku zawodowym księgowych i przedsiębiorców  z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego oraz obowiązków podatników i płatników. Taka współpraca stanowi realizację wizji Krajowej Administracji Skarbowej i bezpośrednio przełoży się na zwiększenie poprawności wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych, a także podnoszenia poziomu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Większość podatników rzetelnie wypełnia swoje zobowiązania podatkowe i celne respektując obowiązujące regulacje.  Dzięki partnerskiej współpracy urzędników skarbowych i ich klientów liczba sumiennych i uczciwych podatników i przedsiębiorców stale rośnie, a nowoczesna KAS zapewniając przyjazną obsługę wspiera  podatników i przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Strony porozumienia wzajemnie uznały, że należy wspierać te grupy podatników, których dotyczą częste zmiany prawa podatkowego lub celnego oraz identyfikować grupy, które mają trudności w interpretacji prawa, co w konsekwencji może prowadzić do nieświadomego popełniania błędów. Podatników należy wspomagać, oferując jednolitą i pełną informację za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji (np. telefon, forma pisemna, kanały elektroniczne) oraz kierując do nich ofertę w zakresie edukacji podatkowej i celnej. Dzięki poprawie świadomości prawno-podatkowej będzie możliwy skuteczniejszy pobór należnych danin państwowych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.09.2019 Data publikacji: 25.09.2019 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2019 13:22
Autor: Grażyna Kmiecik Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian