Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2137 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2019-01-01 do 2019-08-31

  Komórka Organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  2637

  1450

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  4454

  168

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  5647

  2785

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  1052

  576

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  2739

  2640

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzajacych oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej SKA-1

  6814

  1694

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej SKA-2

  1914

  577

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  315

  228

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  1797

  1222

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.07.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:14 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019 08:21
  Autor: Rafał Gmyrek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Karolina Sapeta
  Rejestr zmian