Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

   

  Budynek urzędu skarbowego posiada udogodnienia dla obsługi osób mających trudności w poruszaniu:

  • przy wejściu głównym w budynku A – ul. Kraińskiego 11 znajduje się podjazd ułatwiający wjazd do budynku,
  • przed budynkiem A wydzielono 2 miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych
  • w budynku A znajduje się pochylnia przy wejściu umożliwiająca osobom niepełnosprawnym wjazd do Sali obsługi. W Sali obsługi osoba niepełnosprawna może załatwić podstawowe sprawy podatkowe. Jeśli  sprawa wymaga przemieszczanie się po kondygnacjach lub biurach, pracownik ochrony lub pracownik z okienka obsługującego podatników  telefonicznie zawiadamia pracownika merytorycznego o takiej potrzebie, wówczas  pracownik schodzi na salę obsługi w celu załatwienia sprawy.

  grafika przedstawiająca ucho

   

  Informacja dla osób niesłyszących

   

  Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

  Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.).

  1. skorzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego.

  Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:

  • Iwona Chałupnik – I poziom elementarnego kursu języka migowego, pokój nr 15, tel. 338651303,
  • Marzena Mrowiec - I poziom elementarnego kursu języka migowego, pokój nr 40, tel. 338651351.
  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

   

  Wyjaśnienia:

  Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

   

  Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

   

  PJM– polski język migowy

  SJM – system językowo-migowy

  SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

   

  Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 10:41 Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2018 13:56
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Manuela Hombek