Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2137 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2018-01-01 do 2018-10-31

  Komórka Organizacyjna

  wpłynęło spraw

  zakończono spraw

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA1)

  3241

  2759

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA2)

  273

  258

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-1)

  705

  664

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV-2)

  1015

  865

  Dział Spraw Wierzycielskich (SEW)

  1273

  1142

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1)

  14746

  14560

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)

  3831

  3831

  Dział Rachunkowości

  5

  5

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  1069

  1042

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:11 Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018 07:34
  Autor: Justyna Smuga Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian