Egzekucja podatkowa

Podstawowe informacje dotyczące dochodzenia przez Krajową Administrację Skarbową należności, w tym o stosowanych środkach egzekucyjnych oraz o ich zaskarżaniu dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).