Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2019-01-01 do 2019-05-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  zakończono spraw

  Referat Egzekucji Administracyjnej

  4924

  3893

  Referat Podatków dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

  219

  203

  Referat Rachunkowości

  10229

  9889

  Referat Spraw Wierzycielskich

  498

  395

  Dział Obsługi Bezpośredniej

  6728

  6640

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  1484

  1365

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej

  1041

  665

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:08 Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2019 11:50
  Autor: Małgorzata Wiczkowska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian