«Powrót

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu

W dniu 03.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Raciborzu odbyło się spotkanie informacyjne w zakresie składania oświadczeń majątkowych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy poszczególnych jednostek samorządowych powiatu raciborskiego jako przedstawiciele gmin i powiatu.
W trakcie spotkania omówiono sposoby wypełniania, przekazywania i terminy do złożenia oświadczeń majątkowych. Pracownicy urzędu odpowiadali na pytania uczestników spotkania w tym zakresie.
 
Warto przypomnieć, że obowiązek składania oświadczeń majątkowych jest nałożony na osoby pełniące funkcje publiczne. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia podają w nim dane o swoim stanie majątkowym, określając przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenia majątkowe składane są na określonych wzorach formularzy i w ustawowo określonych terminach. Oświadczenie składa się podmiotom wyznaczonym do ich odbioru, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.12.2018 Data publikacji: 06.12.2018 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2018 12:47
Autor: Katarzyna Omachel Osoba publikująca: Manuela Hombek Osoba modyfikująca: Manuela Hombek
Rejestr zmian