Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Raciborzu
   
  tel.:    32 415-42-11
            32 415-42-12
            32 415-59-91
            32 415-29-88
  FAX:  32 415-20-47

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego 32 718 71 12
  Centrala US 32 415 42 11, 32 415 42 12, 32 415 59 91, 32 415 59 92, 32 415 29 88, 32 415 48 27
  Zaświadczenia 32 718 71 01, 32 718 72 01
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 20 
  Spadki i darowizny 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 20 
  Kasy fiskalne 32 718 71 04, 32 718 71 06, 32 718 71 50
  Rachunkowość podatkowa 32 718 71 44, 32 718 71 51, 32 718 72 51, 32 718 71 52, 32 718 72 52
  Sprawy karno – skarbowe 32 718 71 18
  Kontrola podatkowa 32 718 71 47, 32 718 71 45
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 04, 32 718 71 05, 32 718 72 42
  Sprzedaż nieruchomości 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 72 24
  Dochody zagraniczne 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 24
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 24, 32 718 72 24
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 24, 32 718 72 24
  Karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej, przychody osób duchownych 32 718 72 34, 32 718 71 06, 32 718 71 50 
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 24, 32 718 72 24
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 24, 32 718 72 24
  Płatnik 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 72 24 
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 71 24 
  Podatek od towarów i usług (VAT) 32 718 71 06, 32 718 71 50, 32 718 72 23
  Egzekucja administracyjna 32 419 00 99, 32 718 71 27, 32 718 71 31
  Postępowania podatkowe 32 718 71 35
  Rejestracja i identyfikacja podatników 32 718 71 03, 32 718 72 06
  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji) 32 718 71 06, 32 718 71 50 
  Potwierdzanie profili zaufanych 32 718 71 06, 32 718 71 50 
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 32 718 71 38
  Stanowisko kancelaryjne 32 718 71 06, 32 718 71 50 
  JPK 32 718 72 25, 32 718 71 26
  VAT-UE 32 718 71 26, 32 718 72 25

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 07:28 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2018 09:36
  Autor: Bożena Thomas Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian