Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Chorzowie

  tel.:  32 3497-311
  FAX: 32 246-47-43

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego    32 34 97 312
  Zaświadczenia 32 34 97 335, 32 34 97 394
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 32 34 97 315, 32 34 97 316
  Spadki i darowizny 32 34 97 315, 32 34 97 316
  Kasy fiskalne 32 34 97 352, 32 34 97 359
  Rachunkowość podatkowa

  w zakresie:

  VAT  32 34 97 400

  PIT    32 34 97 410

  Sprawy karno – skarbowe 32 34 97 320, 32 34 97 358
  Kontrola podatkowa 32 34 97 375
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 32 34 97 321, 32 34 97 322, 32 34 97 324             
  Sprzedaż nieruchomości 32 34 97 341, 32 34 97 353
  Dochody zagraniczne 32 34 97 322, 32 34 97 324
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 32 34 97 321, 32 34 97 322
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 32 34 97 321, 32 34 97 317
  Karta podatkowa 32 34 97 453
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 32 34 97 321
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 32 34 97 321, 32 34 97 317
  Płatnik 32 34 97 321
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 32 34 97 322
  Podatek od towarów i usług (VAT) 32 34 97 305, 32 34 97 319, 32 34 97 327
  Egzekucja administracyjna 32 34 97 303, 32 34 97 345
  Postępowania podatkowe 32 34 97 314, 32 34 97 373
  Rejestracja i identyfikacja podatników

  Rejestracja VAT i spółek: 32 34 97 391              

  CEIDG i osoby fiz nie prowadz. działalności:  32 34 97 304

  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji) 32 34 97 439
  Potwierdzanie profili zaufanych 32 34 97 439
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 32 34 97 316, 32 34 97 321
  Stanowisko kancelaryjne 32 34 97 439
  Zawiadomienie na temat nieprawidłowości i naruszeniach przepisów prawa podatkowego  32 34 97 308, 32 34 97 448
  Ulgi w spłacie zobowiązań 32 34 97 372
  Upomnienia 32 34 97 399, 32 34 97 401

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 13:36 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2018 14:54
  Autor: Ewa Pawlas Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian